Veckans tecken: bada

Flata händer, riktade mot varandra och inåtvända, den ena ovanför den andra, förs upp och ner ett par gånger med bibehållen kontakt med bröstet VideoVideo

Veckans tecken: sommar

Flata handen, vänsterriktad och inåtvänd, förs åt höger framför munnen samtidigt som den förändras till tumhand // Flata handen, vänsterriktad och inåtvänd, förs åt höger framför pannan samtidigt som den förändras till tumhand Video

Begrepp – statistisk inlärning

Statistisk inlärning är förmågan våra hjärnor har att hitta regelbundenheter i vår omgivning för att på så sätt lära oss om världen. Forskning visar att denna inlärningsförmåga inte är lika effektiv hos personer med språkstörning.

Samarbete logoped & pedagog

Mitt mål som skollogoped är att vi ska arbeta språkutvecklande under hela skoldagen i alla ämnen. Jag tror på ett nära samarbete mellan logoped och pedagog för att möjliggöra det. I årskurs 1 har jag och en klasslärare påbörjat ett samarbete kring berättelsestruktur. Eleverna har fått till sig strukturen med bildstöd och exempel. Vid första tillfället... Continue Reading →

Veckans tecken: juni

Pekfingrar, inåtvända, den högra nedåtriktad ovanför den vänstra uppåtriktade, kontakt ovanpå varandra, förs sedan från varandra i små växelvisa framåtgående cirklar Video

Veckans tecken: maj

O-handen, uppåtriktad och inåtvänd, förs uppåt med medial kontakt bakom flata handen, högerriktad och inåtvänd, samtidigt som den förändras till sprethand Video

Create a website or blog at WordPress.com

Upp ↑