Sommarläsning om läsinlärning

Det finns många olika metoder för att hjälpa barn att komma igång med läsningen och olika teorier om vad som fungerar bäst. Det är därför viktigt att vända sig till forskningen om vi ska ge våra elever de bästa förutsättningarna att bli goda läsare.

Veckans tecken: bada

Flata händer, riktade mot varandra och inåtvända, den ena ovanför den andra, förs upp och ner ett par gånger med bibehållen kontakt med bröstet VideoVideo

Veckans tecken: sommar

Flata handen, vänsterriktad och inåtvänd, förs åt höger framför munnen samtidigt som den förändras till tumhand // Flata handen, vänsterriktad och inåtvänd, förs åt höger framför pannan samtidigt som den förändras till tumhand Video

Begrepp – statistisk inlärning

Statistisk inlärning är förmågan våra hjärnor har att hitta regelbundenheter i vår omgivning för att på så sätt lära oss om världen. Forskning visar att denna inlärningsförmåga inte är lika effektiv hos personer med språkstörning.

Samarbete logoped & pedagog

Mitt mål som skollogoped är att vi ska arbeta språkutvecklande under hela skoldagen i alla ämnen. Jag tror på ett nära samarbete mellan logoped och pedagog för att möjliggöra det. I årskurs 1 har jag och en klasslärare påbörjat ett samarbete kring berättelsestruktur. Eleverna har fått till sig strukturen med bildstöd och exempel. Vid första tillfället... Continue Reading →

Veckans tecken: juni

Pekfingrar, inåtvända, den högra nedåtriktad ovanför den vänstra uppåtriktade, kontakt ovanpå varandra, förs sedan från varandra i små växelvisa framåtgående cirklar Video

Create a website or blog at WordPress.com

Upp ↑