Arbets- eller aktivitetsordning

En arbets- eller aktivitetsordning kan vara ett stöd för elever som har ett behov av ett tydligt upplägg av vad hen ska göra och i vilken ordningsföljd. Vi har kognitiva funktioner som stödjer oss att planera, strukturera, rikta och anpassa vår uppmärksamhet. Dessa funktioner hjälper oss bl.a. med att följa en plan, att påbörja, genomföra... Fortsätt läsa mer →

Reda ut häfte

Har ni varit med om att en elev kommer in från rasten och är arg eller ledsen men inte kan förklara vad det är som har hänt? Det kan handla om att eleven inte vill prata när hen är arg eller ledsen, att eleven själv har svårt att förstå vad det är som har hänt, att det har skett ett missförstånd eller att hen har svårt att hålla en röd tråd och berätta så att vi förstår. Med ett system av bildkartor och tydliga, avgränsade frågor kan Reda ut-häftet användas som stöd för att berätta om något som har hänt eller för att reda ut ett missförstånd.

Läsinsats – synliggöra mål

Den här veckan har jag och specialpedagog Ingrid påbörjat en insats för elever i årskurs 1 som inte har knäckt läskoden. Vi kommer jobba med olika grupper två dagar i veckan under fyra veckor. Jag kommer skriva mer om detta längre fram!

Create a website or blog at WordPress.com

Upp ↑