Arbets- eller aktivitetsordning

En arbets- eller aktivitetsordning kan vara ett stöd för elever som har ett behov av ett tydligt upplägg av vad hen ska göra och i vilken ordningsföljd. Vi har kognitiva funktioner som stödjer oss att planera, strukturera, rikta och anpassa vår uppmärksamhet. Dessa funktioner hjälper oss bl.a. med att följa en plan, att påbörja, genomföra... Continue Reading →

5 saker att tänka på inför skolstart!

Jag vill börja terminen med att tipsa om språkforskning.se där logopeden, forskaren och föreläsaren Anna Eva Hallin sammanfattar forskningsartiklar som berör språk och språkutveckling på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Är du intresserad av språk och språkutveckling eller har någon med språkstörning i din närhet är det här en sida jag rekommenderar varmt.

Reda ut häfte

Har ni varit med om att en elev kommer in från rasten och är arg eller ledsen men inte kan förklara vad det är som har hänt? Det kan handla om att eleven inte vill prata när hen är arg eller ledsen, att eleven själv har svårt att förstå vad det är som har hänt, att det har skett ett missförstånd eller att hen har svårt att hålla en röd tråd och berätta så att vi förstår. Med ett system av bildkartor och tydliga, avgränsade frågor kan Reda ut-häftet användas som stöd för att berätta om något som har hänt eller för att reda ut ett missförstånd.

Läsinsats – jobba med språkljuden

I de flesta klassrum på en lågstadieskola finns alfabetet med en bild för varje bokstav, t.ex. A för apa, B för boll, C för cykel, o.s.v. Syftet är att eleverna ska lära sig koppla samman varje bokstav med ett ord som börjar med den bokstaven, men det är mer komplicerat än man kan tro!

Create a website or blog at WordPress.com

Upp ↑