Sommarläsning om läsinlärning

Det finns många olika metoder för att hjälpa barn att komma igång med läsningen och olika teorier om vad som fungerar bäst. Det är därför viktigt att vända sig till forskningen om vi ska ge våra elever de bästa förutsättningarna att bli goda läsare.

Begrepp – statistisk inlärning

Statistisk inlärning är förmågan våra hjärnor har att hitta regelbundenheter i vår omgivning för att på så sätt lära oss om världen. Forskning visar att denna inlärningsförmåga inte är lika effektiv hos personer med språkstörning.

Samarbete logoped & pedagog

Mitt mål som skollogoped är att vi ska arbeta språkutvecklande under hela skoldagen i alla ämnen. Jag tror på ett nära samarbete mellan logoped och pedagog för att möjliggöra det. I årskurs 1 har jag och en klasslärare påbörjat ett samarbete kring berättelsestruktur. Eleverna har fått till sig strukturen med bildstöd och exempel. Vid första tillfället... Fortsätt läsa mer →

Läsinsats – jobba med språkljuden

I de flesta klassrum på en lågstadieskola finns alfabetet med en bild för varje bokstav, t.ex. A för apa, B för boll, C för cykel, o.s.v. Syftet är att eleverna ska lära sig koppla samman varje bokstav med ett ord som börjar med den bokstaven, men det är mer komplicerat än man kan tro!

Läsinsats – synliggöra mål

Den här veckan har jag och specialpedagog Ingrid påbörjat en insats för elever i årskurs 1 som inte har knäckt läskoden. Vi kommer jobba med olika grupper två dagar i veckan under fyra veckor. Jag kommer skriva mer om detta längre fram!

Create a website or blog at WordPress.com

Upp ↑