Om

Jag heter Vera Jarnskog och jobbar som skollogoped på Långmosseskolan i Göteborg. Som en del av Elevhälsoteamet ligger mitt fokus framförallt på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, men jag jobbar även mer riktat mot elever med språkstörning.

Kommunicera Mera med Vera är en sida där jag delar med mig av mitt arbetssätt som skollogoped, material som jag tycker är bra och inspiration från pedagoger och annan personal på skolan.

Målet är att vi i skolans värld ska bli bättre på att möta alla elevers kommunikativa behov, och helt enkelt kommunicera mera!

Create a website or blog at WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: