Samarbete logoped & pedagog

Mitt mål som skollogoped är att vi ska arbeta språkutvecklande under hela skoldagen i alla ämnen. Jag tror på ett nära samarbete mellan logoped och pedagog för att möjliggöra det. I årskurs 1 har jag och en klasslärare påbörjat ett samarbete kring berättelsestruktur. Eleverna har fått till sig strukturen med bildstöd och exempel. Vid första tillfället... Fortsätt läsa mer →

Veckans tecken: juni

Pekfingrar, inåtvända, den högra nedåtriktad ovanför den vänstra uppåtriktade, kontakt ovanpå varandra, förs sedan från varandra i små växelvisa framåtgående cirklar Video

Veckans tecken: maj

O-handen, uppåtriktad och inåtvänd, förs uppåt med medial kontakt bakom flata handen, högerriktad och inåtvänd, samtidigt som den förändras till sprethand Video

Arbets- eller aktivitetsordning

En arbets- eller aktivitetsordning kan vara ett stöd för elever som har ett behov av ett tydligt upplägg av vad hen ska göra och i vilken ordningsföljd. Vi har kognitiva funktioner som stödjer oss att planera, strukturera, rikta och anpassa vår uppmärksamhet. Dessa funktioner hjälper oss bl.a. med att följa en plan, att påbörja, genomföra... Fortsätt läsa mer →

Veckans tecken: förlåt

Flata handen, uppåtriktad och vänstervänd, förs nedåt med bibehållen kontakt med kinden // Flata handen, framåtriktad och nedåtvänd, förs åt höger med bibehållen kontakt ovanpå flata handen, högerriktad och uppåtvänd Video

Create a website or blog at WordPress.com

Upp ↑