Veckans tecken: maj

O-handen, uppåtriktad och inåtvänd, förs uppåt med medial kontakt bakom flata handen, högerriktad och inåtvänd, samtidigt som den förändras till sprethand Video

Arbets- eller aktivitetsordning

En arbets- eller aktivitetsordning kan vara ett stöd för elever som har ett behov av ett tydligt upplägg av vad hen ska göra och i vilken ordningsföljd. Vi har kognitiva funktioner som stödjer oss att planera, strukturera, rikta och anpassa vår uppmärksamhet. Dessa funktioner hjälper oss bl.a. med att följa en plan, att påbörja, genomföra... Continue Reading →

Veckans tecken: förlåt

Flata handen, uppåtriktad och vänstervänd, förs nedåt med bibehållen kontakt med kinden // Flata handen, framåtriktad och nedåtvänd, förs åt höger med bibehållen kontakt ovanpå flata handen, högerriktad och uppåtvänd Video

Veckans tecken: kyckling

Nyphanden, uppåtriktad och framvänd, kontakt med munnen // Nyphanden, framåtriktad och nedåtvänd, upprepade kontakter ovanpå flata handen, framåtriktad och uppåtvänd Video

Veckans tecken: vår

Flata tumhänder, uppåtriktade och vända mot varandra, kontakt bredvid varandra, förs från varandra samtidigt som de förändras till A-händer Video

Create a website or blog at WordPress.com

Upp ↑